Oyun legend of league 7.3 yaması geldi

legend of league 7.3 yaması geldi

3 yıl önce     Oyun
legend of league 7.3 yaması geldi

Legue of Legends’in bu yamasının profesyonel oyunculara yönelik olarak yapıldığı, buna rağmen sadece profesyonel arena için geliştirilmediği belirtilmiştir. Sonrasında bu yamada yapılan değişikliklerin genellikle 7.2 yamasında sivrilen şampiyonlarda düzenlemeler yaparak onların güçsüzleştirildiği söylenmiştir. Son olarak da 7.4 yaması ile birlikte alt koridordaki şampiyonlar için onları şu an içinde bulundukları konumdan daha yukarıya taşıyabilecek bir nitelik taşıyacağı söylenmiştir. Bu bağlamda 7.3 yamasında şampiyonlarla ilgili olarak yapılan ilk değişikliklere Camille ile başlıyoruz. Camille, Legue of Legends arenasına katıldığı günden beri profesyonel ve normal oyunlarda çok güçlü bir görüntü çizen şampiyonun tüm özelliklerine nerf gelmiş bulunmakta. Q yeteneği olan İmha Protokolü ilave hasarı %100’den %80’e indirilmiştir. W yeteneği olan Keski Çelme yeteneğinin yavaşlatma etkisi ise %90’dan %80’e indirilmiştir ve bu yeteneğin geçen süre içindeki yavaşlatma etkisi de %0’a kadar indirilmiştir.

E yeteneği olan Kanca Atışı yeteneğinin ise ilk olarak mana bedeli 50’den 70’e yükseltilmiştir aynı zamanda bu yeteneğin sersemletme süresi de 1 saniye yerine 0.75 saniye’ye düşürülmüştür ve son olarak artık E yeteneği yalnızca isabet sağlandığı taktirde ilave saldırı hızı verecek duruma getirilmiştir. Son olarak R yeteneği olan Hextech Ültimatomu yeteneği de Camille öldüğünde yetenek süresince aktif olarak kalmıyor, Camille öldüğünde yetenek 1 saniye sonra yok oluyor. Bu değişikliklerle birlikte öncelikli olarak Camille’in profesyonel arenada çok fazla yasaklandığını ve yine ilk seçim olarak tercih edilme ihtimalinin azalacağını söylemek mümkün olacaktır. İkinci olarak değişiklik yapılan şampiyon ise Ivern. Ivern’de bu yama ile birlikte nerf yiyen şampiyonlar arasındaki yerini almış bulunmakta. Ivern ile ilgili olarak yapılan değişikliğin ise şimdilik sadece R yeteneği olan ve kendisine büyük bir tanklık özelliği kazandıran Daisy! ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Burada öncelikle Daisy artık çatışma dışında %3 oranındaki can yenileme özelliğini kaybetmiş durumda. Aynı zamanda Daisy’in kazandığı zırh ve büyü direnci ise eskisine göre düşürülmüş durumdadır. Eskiden 20/60/120 olan direnç değerleri 15/40/90 olarak güncellenmiş bulunmaktadır. Yani artık Ivern’in tanklık özelliklerinin neredeyse tamamını oluşturan Daisy’ye nerf gelmesi Ivern’in de tanklık potansiyelini kaybettiği anlamına gelmektedir.

.
Üçüncü olarak değişikliğe uğrayan şampiyon ise Jayce. Jayce’in Q yeteneği olan Göklere! yeteneğinin hasarının düşürülmüş olduğunu görmekteyiz. Eskiden 40/80/120/200/240 şeklinde iken güncelleme ile birlikte 35/70/105/140/175/210 olarak değiştirildiğini görmekteyiz. E yeteneği olan Gürleyen Darbe yeteneğinin mana değeri 40 mana iken 55 manaya yükseltilmiştir. R yeteneği olan Merkür Çekici yeteneğinin ise çekiç hali ilave hasar oranı 0.4 ilave saldırı gücü sağlarken güncelleme ile birlikte 0.25 ilave saldırı hızı verecek şekilde güncellenmiştir. Bu düzenlemeler ile Jayce’in hasarına bir darbe vurulmuş ve mana kullanımı konusunda az da olsa sıkıntıya girmesi sağlanmaya çalışılmıştır denilebilir. Dördüncü olarak güncellenen şampiyon ise özellikle Şampiyonluk Ligi’nin ilk iki haftasında ormancılar tarafından fazlasıyla tercih edilen Kha’Zix olmuştur. Kha’Zix’in nerflenen yeteneği ise Q yeteneği olan Korkularından Beslenme yeteneğidir. Bu yeteneğin ilave saldırı gücü oranı 1.4’ten 1.2’ye düşürülmüştür. Aynı zamanda Kha’Zix Q yeteneğini yalnız kalmış bir rakibine uyguladığında eskiden %60’lık bir bekleme süresi kazanımı elde ederken yeni yamayla birlikte bu bekleme süresinde iyileştirme oranı %45’e düşmüştür. Bu değişiklikler Kha’Zix için Q kullanımında bir azaltmaya gitme anlamına gelmekle birlikte Kha’Zix’in profesyonel arenadaki kullanımında çok büyük bir değişikliğine yol açacak bir değişiklik olmadığı düşünülebilinir. Beşinci olarak güncellenen şampiyon ise orta koridorun yıldızlarından biri olan LeBlanc’tır. LeBlanc’la ilgili olarak ise 13. seviyeye kadar olan pasif hasarında bir düzenlemeye gidildiği görülmektedir.

.
LeBlanc’ın pasif yeteneği olan Şer Mührü eskiden 40/55/70/85/100/115/130/115/170/180/190/200/210/220/240/260/280/300 hasar verirken bu hasar güncelleme ile birlikte 30/40/50/60/70/80/90/100/120/140/160 /180/200/220/240/260/280/300 şeklinde değiştirilmiştir. Yani LeBlanc’ın oyunun erken ve orta döneminde pasifinden kaynaklı olarak verdiği hasar belirli bir ölçüde azaltılmıştır. Altıncı olarak nerflenen bir başka şampiyon ise son dönemlerde alt koridorda destek rolünde fazlasıyla gördüğümüz Malzahar’a gelmiştir. Malzahar’a yapılan değişiklikler ise Malzaharın W yeteneği olan Hiçlik Sürüsü yeteneği ile ilgilidir. Bu yetenek kullanıldığında artık haşereler anında değil animasyona uyacak şekilde 0.35 saniyelik bir gecikme ile ortaya çıkıyor ayrıca kullanımlar arasında 1 saniyelik bir bekleme süresi bulunmaktadır. Aynı zamanda haşereler Malzahar’dan 600 birimlik bir mesafe uzaklıktan sonrasında her 100 birimlik mesafe başına %10 hareket kaybına uğruyorlar. Bu gelen nerflere rağmen Malzahar belli bir süreliğine daha alt koridorda destek rolünde tercih edilmeye devam edilebilinir.

Yedinci olarak değişikliğe uğrayan şampiyon ise Rengar olmuştur. Rengar’ın Q yeteneği olan Yabani yeteneği ile zıplama mesafesi olan 200 birim 150 birime indirilmiş durumda. Aynı zamanda W yeteneği olan Savaş Kükremesi yeteneği artık Savaş Miyavlaması olarak adlandırıldı ve ayrıca bu yetenek eskiden kullanıldığında kullanıldığı anda üzerindeki kitle kontrol etkilerini siliyor ve 1.5 saniye boyunca kitle kontrol etkilerini yok sayıyor iken güncelleme ile birlikte sadece kullanıldığında üzerinde bulunan kitle kontrol etkilerini silme özelliğini korurken artık belirli bir saniyeliğine üzerindeki kitle kontrol etkilerini yok sayma özelliğini kaybetmiş bulunmaktadır. Son olarak R yeteneği olan Av Heyecanı yeteneği eskiden 14/22/30 kullanım süresi saniye sürüyorken güncelleme ile birlikte bu 12/16/20 saniyeye düşmüş bulunmaktadır. Halen Rengar’ın güçlü olduğu kabul edilmekle birlikte eskisi kadar etkili olmadığı ve bu nedenle de ilerleyen günlerde Rengar’ın banlanmadığı ve aynı zamanda belkide Rengar’ın alınmadığı maçları ligimizde görebiliriz. Sekizinci olarak değişikliğe uğrayan şampiyon ise bu yamada kendisine buff uygulanan az sayıdaki şampiyonlardan biri olan Tristana’dır. Tristana’nın Q yeteneği olan Seri Ateş Yeteneği eskiden 5 saniye boyunca etkili kalırken artık bu süre 7 saniyeye çıkarılmış durumda.

.
Bu güncellemenin 7.4 güncellemesinde alt koridor oyuncularına hediyeler sunacağı ile ilgili vaadine yönelik bir erken güncelleştirme olarak değerlendirmek mümkündür. Aynı zamanda bu şekilde belkide önümüzdeki haftalarda alt koridorda ADC rolünde Tristana’yı da izleme fırsatı yakalayabiliriz. Dokuzuncu olarak güncelleme uygulanan şampiyon ise Vi olmuştur. Vi’in taban niteliklerinde bir değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklikler hareket hızının 345’ten 340’a düşmesi ve taban saldırı hızının da 0.644’ten 0.625’e düşürülmesidir. Bu değişiklikler orman metasının çok önemli 2 özelliği olan hareket hızı ve saldırı hızına yapılmış olsa da çok küçük oranda yapılmış değişiklikler olduğu için Vi’ın hala eski gücünde bir şampiyon olduğunu söylemek hiçte yanlış bir tabir olmayacaktır. Onuncu olarak güncellenen şampiyon ise Vladimir olmuştur. Vladimir’in öncelikle taban nitelikleri değiştirilmiş durumda. Taban saldırı gücü 52’den 55’e ve normal saldırı hızı da 1400’den 1600’e yükseltilmiştir. Bunun yanında Vladimir’in Q yeteneği olan Kan Nakli yeteneği de güncellenmiştir. Bu yeteneğin yetenek gücü oranı 0.55’ten 0.6’ya yükseltilmiş bulunmakta aynı zamanda hasarı da 75/90/105/120/135’ten 80/100(120/140/160’a yükselmiştir. Fakat bu yeteneğin 3. kullanımında elde edilen güçlendirilmiş ilave hasar oranı %100 yerine %85 oranına düşürülmüştür. Fakat bu küçük güçsüzleştirmenin, Vladimir’e getirilen buffların yanında zayıf kaldığını söylemek mümkündür. Bu sebeple ilerleyen günlerde geçen sezon özellikle orta koridorda tercih edildiği gibi bu sezonda tekrardan profesyonel arenada tercih edilmeye başlandığını görebiliriz.

.
On birinci ve son şampiyon güncellemesi de Zyra’ya getirilmiş bulunmaktadır. Zyra son dönemlerde alt koridorda destek pozisyonunda fazlasıyla tercih edilen bir şampiyon haline gelmiştir. Zyra’da yapılan en önemli güncelleme Bitkisel Şeyler’de yapılan güncellemedir. Burada Sarmaşık Kamçılar ve Diken Tükürenler onları çıkaran yetenek bir rakip şampiyona isabet ettirilmemiş ise ortaya çıktıklarında en yakın rakip şampiyona değil sadece en yakın rakip birime hasar vereceklerdir.  Aynı zamanda Zyra’nın Q yeteneği olan Ölümcül Sarmaşık yeteneğinin mana değeri de 60’tan 70’e yükseltilmiştir. Yani Zyra oyuncularının artık rakip şampiyonları dürtme ihtimalleri kendi yetenek atışlarını rakip şampiyonlara tutturma ihtimallerine bağlı olarak değişmektedir. Bu değişiklik Zyra oyuncularını biraz daha zorlayabilecek gibi bir değişiklik olarak gözükse de yetenekli Zyra oyuncuları açısından pek bir farklılık yaşanmayacak gibi gözükmektedir. Şampiyon güncellemeleri dışında merakla beklenen Antrenman Modu da 7.3 yamasıyla birlikte bölge bölge açılmaya başlanacak. Antrenman Modunu merakla bekleyenler için güzel bir duyuru olarak güncelleme içerisinde yer almıştır. Ayrıca bu güncelleme ile birlikte As Bayrakları gibi lobiyi hareketli hale getirebilecek bir özellik de eklenmiş bulunmaktadır. bunun dışında hata düzeltmeleri de güncelleme içerisinde mevcuttur. Dönüşümlü oyun modlarında bu hafta kanlı ay bulunmakta ve bu modla birlikte Diana, Jhin, Talon ve Twisted Fate şampiyonları için ilerleyen günlerde yayınlanacak kanlı ay kostümleri de güncelleme ile birlikte duyurulmuş olan bir başka noktadır.


inceleme ekibi
10/02/2017

9270

kere okundu

    Bu habere henüz bir yorum yazılmamış.